Sms-lån och överskuldsättning

Civilutskottets betänkande 2008/09:CU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2009

Beslut

Nej till motioner om sms-lån och överskuldsättning (CU25)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är främst pågående arbete inom Regeringskansliet. Motionerna innehöll förslag om bland annat särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om sms-lån och överskuldsättning (CU25)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är främst pågående arbete inom Regeringskansliet. Motionärerna föreslår bland annat särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.