Slopad avskattning för personaloptioner

Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2008

Beslut

Slopad avskattning för personaloptioner vid utlandsflytt (SkU2)

Reglerna för beskattning av personaloptioner ändras från den 1 januari 2009. Nuvarande krav på avskattning av personaloptioner vid utlandsflytt slopas. Förmån av personaloption ska i stället alltid beskattas då rätten som följer av optionen utnyttjas eller överlåts. Den arbetsgivare som har gjort det möjligt för anställda att delta i optionsprogrammet får ansvaret för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Slopad avskattning för personaloptioner vid utlandsflytt (SkU2)

Reglerna för beskattning av personaloptioner ändras från den 1 januari 2009. Nuvarande krav på avskattning av personaloptioner vid utlandsflytt slopas. Förmån av personaloption ska i stället alltid beskattas då rätten som följer av optionen utnyttjas eller överlåts. Den arbetsgivare som har gjort det möjligt för anställda att delta i optionsprogrammet får ansvaret för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.