Slopad årlig fordonsskatt på vissa veteranfordon

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.