Skuldsanering, m.m.

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2012

Beslut

Riksdagen vill skynda på lagförslag om skuldsanering (CU19)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skynda på den pågående utredningen om förbättrade möjligheter till skuldsanering. Utredningen bör avslutas i så god tid att regeringen hinner utarbeta ett förslag som riksdagen kan ta ställning till före valet 2014.

Våren 2011 gav riksdagen regeringen i uppdrag att omgående återkomma med förslag till en lagändring som innebär att fler svårt skuldsatta låntagare ska kunna få hjälp med skuldsanering. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar senast den 1 oktober 2013. Riksdagen tycker att det är angeläget att regeringen så snart som möjligt återkommer med ett lagförslag, och anser att utredningen kan göras på kortare tid än planerat.  Beslutet innebär att riksdagen delvis sa ja till en motion från Socialdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om skuldsanering.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion 2011/12:C350. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2012-04-26, 2012-02-28, 2012-02-02

Civilutskottet vill skynda på lagförslag om skuldsanering (CU19)

Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skynda på den pågående utredningen om förbättrade möjligheter till skuldsanering. Utredningen bör avslutas i så god tid att regeringen hinner utarbeta ett förslag som riksdagen kan ta ställning till före valet 2014.

Våren 2011 gav riksdagen regeringen i uppdrag att omgående återkomma med förslag till en lagändring som innebär att fler svårt skuldsatta låntagare ska kunna få hjälp med skuldsanering. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar senast den 1 oktober 2013. Utskottet tycker det är angeläget att regeringen så snart som möjligt återkommer till riksdagen med ett lagförslag, och anser att utredningen kan göras på kortare tid än planerat. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till en motion från Socialdemokraterna. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om skuldsanering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.