Skolväsendet - övergripande skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om övergripande skolfrågor (UbU19)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om övergripande skolfrågor. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten i de svenska skolorna, om skolvalet, friskolor och tillsyn. Skälet är främst att det redan pågår arbete inom området.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-06
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-04-27
Reservationer 19
Betänkande 2016/17:UbU19

Alla beredningar i utskottet

2017-04-06, 2017-02-23

Nej till motioner om övergripande skolfrågor (UbU19)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om övergripande skolfrågor. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten i de svenska skolorna, om skolvalet, friskolor och tillsyn. Skälet är främst att det redan pågår arbete inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-03
Debatt i kammaren: 2017-05-04
4

Beslut

Beslut: 2017-05-10
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppflyttning till högre årskurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 35 och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 34.

Reservation 1 (M, L)

2. Undervisningstiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:502 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1361 av Alexandra Anstrell (M) och

2016/17:3040 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 4
MP 20 0 0 5
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 14 0 5
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 182 120 0 47


3. Andra åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:577 av Mathias Tegnér (S) yrkande 1,

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 26,

2016/17:951 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 2,

2016/17:1378 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:1385 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:1896 av Mathias Tegnér (S),

2016/17:2251 av Thomas Finnborg (M),

2016/17:3045 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 3 och 4 samt

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 0 73 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 1 0 1
Totalt 173 44 87 45


4. Ansvarsfördelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3040 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 6 (M)

5. Resursfördelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:680 av Anette Åkesson (M),

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 12 och

2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 7 (KD)

6. Ett aktivt skolval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1944 av Jörgen Warborn (M),

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 26,

2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 38 och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 42 1 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 183 122 0 44


7. Placering vid en skolenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 9 (V)

8. Kösystemet för kommunala och fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 25,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 39 och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 10 (M, L)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)

9. Vinster m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:38 av Jeff Ahl (SD),

2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 3 och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)

10. Fristående skolor med konfessionell inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:135 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 3,

2016/17:149 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD) yrkande 2,

2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S),

2016/17:2257 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2475 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (SD)

11. Skolinspektionens uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3040 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 3 och 6.

Reservation 16 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 231 74 0 44


12. Fjärrundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 17 (M, C, L, KD)

13. Distansundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:590 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S).

14. Översyn av regleringen om avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1198 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 287 18 0 44


15. E-utbildning och digitala läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7,

2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S) och

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 19 (C)

16. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.