Skolstart vid sex års ålder

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Förskoleklass blir obligatoriskt (UbU7)

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag är det cirka 98 procent av alla sexåringar som går i förskoleklass och syftet med klassen är bland annat att göra övergången mellan förskola och skola lättare. Förskoleklassens verksamhet kommer även i fortsättningen att ha samma syfte och innehåll som i dag. Men genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper.

Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-17
Justering: 2017-11-09
Trycklov: 2017-11-10
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:UbU7

Förskoleklass blir obligatoriskt (UbU7)

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag är det cirka 98 procent av alla sexåringar som går i förskoleklass och syftet med klassen är bland annat att göra övergången mellan förskola och skola lättare. Förskoleklassens verksamhet kommer även i fortsättningen att ha samma syfte och innehåll som i dag. Men genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper.

Ändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:9 och avslår motion

2017/18:2555 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 73 0 10
SD 39 0 0 7
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 16 0 0
- 2 1 0 1
Totalt 181 122 0 46


2. Tioårig grundskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2555 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2,

2017/18:2938 av Gunilla Nordgren (M) och

2017/18:3039 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 73 0 10
SD 39 0 0 7
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 16 0 0
- 2 1 0 1
Totalt 181 122 0 46


3. Obligatorisk förskoleklass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:475 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) och

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 73 0 0 10
SD 0 39 0 7
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 16 0 0 0
- 1 2 0 1
Totalt 262 41 0 46