Skolstart vid sex års ålder

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Förskoleklass blir obligatoriskt (UbU7)

Alla barn måste gå i förskole-klass

Nu måste alla barn
som är sex år
gå i förskole-klass.
Det har riksdagen bestämt.

Nu kan lärarna
se till att alla
barn lär sig saker
som är bra att veta
innan man börjar
i skolan.

Det är lättare
att börja i
första klass
om man har gått
i förskole-klass först.

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag är det cirka 98 procent av alla sexåringar som går i förskoleklass och syftet med klassen är bland annat att göra övergången mellan förskola och skola lättare. Förskoleklassens verksamhet kommer även i fortsättningen att ha samma syfte och innehåll som i dag. Men genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper.

Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förskoleklass blir obligatoriskt (UbU7)

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag är det cirka 98 procent av alla sexåringar som går i förskoleklass och syftet med klassen är bland annat att göra övergången mellan förskola och skola lättare. Förskoleklassens verksamhet kommer även i fortsättningen att ha samma syfte och innehåll som i dag. Men genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper.

Ändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.