Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän

Utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2013

Beslut

Riksrevisionens granskning av hur ansökningar om att starta friskolor prövas (UbU14)

Riksrevisionen har granskat Skolinspektionens behandling av ansökningarna från enskilda aktörer som vill starta friskolor. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av granskningen. Riksdagen anser att det är viktigt att Skolinspektionen prövar ansökningarna på ett effektivt och likvärdigt sätt. Både riksdagen och regeringen håller med Riksrevisionen om att Skolinspektionens prövning kan utvecklas ytterligare. Riksdagen ser positivt på att det redan pågår ett förbättringsarbete inom Skolinspektionen som följer de flesta av Riksrevisionens rekommendationer och att regeringen följer utvecklingen.

Riksrevisionen anser bland annat att Skolinspektionen inte lägger tillräcklig tyngd vid att prövningen av ansökningarna ska bidra till att skapa ett varierat urval av friskolor och kommunala skolor. Riksdagen och regeringen håller inte med om detta, utan anser att Skolinspektionen i sin prövning endast kan beakta de kriterier som anges i skollagen. Riksrevisionen anser också att reglerna för prövning av ansökningar från enskilda aktörer som vill starta friskolor delvis är otydliga. Riksdagen vill avvakta med frågan tills den så kallade Friskolekommitténs utredning är klar. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-18
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-06
Trycklov: 2013-05-06
Reservationer 6
Betänkande 2012/13:UbU14

Riksrevisionens granskning av hur ansökningar om att starta friskolor prövas (UbU14)

Riksrevisionen har granskat Skolinspektionens behandling av ansökningarna från enskilda aktörer som vill starta friskolor. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av granskningen. Utbildningsutskottet anser att det är viktigt att Skolinspektionen prövar ansökningarna på ett effektivt och likvärdigt sätt. Både utskottet och regeringen håller med Riksrevisionen om att Skolinspektionens prövning kan utvecklas ytterligare. Utskottet ser positivt på att det redan pågår ett förbättringsarbete inom Skolinspektionen som följer de flesta av Riksrevisionens rekommendationer och att regeringen följer utvecklingen.

Riksrevisionen anser bland annat att Skolinspektionen inte lägger tillräcklig tyngd vid att prövningen av ansökningarna ska bidra till att skapa ett varierat urval av friskolor och kommunala skolor. Utskottet och regeringen håller inte med om detta, utan anser att Skolinspektionen i sin prövning endast kan beakta de kriterier som anges i skollagen. Riksrevisionen anser också att reglerna för prövning av ansökningar från enskilda aktörer som vill starta friskolor delvis är otydliga. Utskottet vill avvakta med frågan tills den så kallade Friskolekommitténs utredning är klar. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-16
4

Beslut

Beslut: 2013-05-16
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regleringen om påtagliga negativa följder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub13 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 2 och
2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. (S).

Reservation 1 (S, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M960011
MP21004
FP20004
C19004
SD00191
V01801
KD16003
Totalt1721131945

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Skolinspektionens bedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub12 yrkande 3.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M970010
MP21004
FP20004
C19004
SD19001
V01900
KD17002
Totalt28819042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Underlag m.m. från kommunerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub12 yrkande 2 och 2012/13:Ub13 yrkande 1.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M970010
MP21004
FP20004
C19004
SD01901
V00190
KD17002
Totalt269191942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Ansökningsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub12 yrkande 1.

Reservation 6 (V)

5. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:121 till handlingarna.