Skolan, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2002

Beslut

Motioner om skolan (UbU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om skolfrågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om skolan (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om skolfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.