Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU15

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-13, 2023-05-04