Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU13)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om skogspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om skogar med höga naturvärden, frivilliga avsättningar av skog och skogsbruk och skogsskötsel.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-04-03
Reservationer 14
Betänkande 2016/17:MJU13

Nej till motioner om skogspolitik (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om skogspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om skogar med höga naturvärden, frivilliga avsättningar av skog och skogsbruk och skogsskötsel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. De nationella miljömålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:161 av Ann-Britt Åsebol (M) och

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 7.

Reservation 1 (V)

2. Skogar med höga naturvärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 3 och 6.

Reservation 2 (V)

3. Frivilliga avsättningar av skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och

2016/17:3172 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (M, C)
Reservation 4 (V)

4. En kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17 och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 41 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 244 41 19 45


5. Skogens betydelse för klimat samt bioekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) och

2016/17:3034 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C).

6. Skogens sociala värden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 9 och 10.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 72 0 0 12
SD 41 0 1 5
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 285 18 1 45


7. Markägarens rättsliga ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

8. Skogsbruk och skogsskötsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5 och 8 samt

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 72 0 1 11
SD 0 42 0 5
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 0 18 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 244 42 19 44


9. Markavvattning och dikning av skogsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2419 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 12 (SD)

10. Avverkningsanmälningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 21 och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)

11. Certifiering av skogsbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15.

12. Användning av främmande trädslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).

13. Mål för andelen träbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkande 1.

14. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.