Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU17)

Riksdagen avslog motioner om skogspolitik från den allmänna motionstiden 2005. Motionerna tog upp frågor som rör lagstiftning, skogsnäringen, skogsbruk, skogsvårdsorganisationen, konsekvenser av stormen i södra Sverige samt skydd av skogsmark.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-02-23
Betänkande publicerat: 2006-03-10
Trycklov: 2006-03-09
Reservationer 17
Betänkande 2005/06:MJU17

Nej till motioner om skogspolitik (MJU17)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om skogspolitik från den allmänna motionstiden 2005. Motionerna tar upp frågor som rör lagstiftning, skogsnäringen, skogsbruk, skogsvårdsorganisationen, konsekvenser av stormen i södra Sverige samt skydd av skogsmark.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-23
4

Beslut

Beslut: 2006-03-23
12 förslagspunkter, 12 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa lagstiftningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ210, 2005/06:MJ449 yrkandena 10, 13 och 29, 2005/06:MJ519 yrkande 20 och 2005/06:MJ595 yrkande 11.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (mp)

2. Skogsnäringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ440 yrkande 1, 2005/06:MJ449 yrkandena 3 och 6 samt 2005/06:MJ519 yrkande 16.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (mp)

3. Skogsbruk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ383, 2005/06:MJ440 yrkande 6 och 2005/06:MJ449 yrkandena 2 och 7-9.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (mp)

4. Skyddsdikning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ440 yrkande 7.

Reservation 10 (m, kd)

5. Plantering av skog på åkermark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ440 yrkande 9.

Reservation 11 (m)

6. Skogsvårdsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ440 yrkande 3.

Reservation 12 (m)

7. Trädslagsneutralt planteringsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ440 yrkande 10.

Reservation 13 (m)

8. Sveaskogs roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ595 yrkande 4.

9. Skydd av skogsmark m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ323, 2005/06:MJ491, 2005/06:MJ523 yrkande 4 och 2005/06:MJ595 yrkande 8.

Reservation 14 (kd)

10. Hantering av nyckelbiotoper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ595 yrkande 9.

Reservation 15 (m, kd)

11. Behovet av biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ449 yrkande 4.

Reservation 16 (mp)

12. Genetiskt modifierat skogsodlingsmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ449 yrkande 30.

Reservation 17 (mp)