Skogspolitik - särskild ordning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Motioner om skogspolitik (MJU7)

Riksdagen sade nej till motioner om skogsvård från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-03-01
Trycklov: 2006-03-01
Betänkande 2005/06:MJU7

Motioner om skogspolitik (MJU7)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om skogsvård från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-09
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skogsfrågor som har behandlats tidigare under mandatperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub373, 2005/06:MJ279, 2005/06:MJ449 yrkandena 1, 5, 14-16, 19-22, 24, 27, 28, 32-34, 51, 53, 54 och 60, 2005/06:MJ519 yrkandena 17 och 18 samt 2005/06:MJ595 yrkandena 1, 5, 10 och 13.