Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2020

Beslut

Sänkt skatt för personer i glesbygd (SkU6)

Du som bor i glesbygd
ska betala mindre skatt.
Det har riksdagen bestämt.

Skatten sänks i mer än 70 kommuner
som ligger i till exempel
Norrland och Svealand.

I de kommunerna finns glesbygd.
Glesbygd är områden
där det bor få människor.

Du som bor i någon av kommunerna
ska betala 1 675 kronor
mindre i skatt varje år.

Den sänkta skatten
ska göra det lättare
att leva och bo i glesbygd.

De nya reglerna gäller
från och med 2020.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att sänka skatten för personer i glest befolkade kommuner i främst Norrland och nordvästra Svealand.

Förslaget innebär att boende i glest befolkade områden får en skattereduktion, alltså en skattesänkning, på 1 675 kronor per år. Den föreslagna skattereduktionen gäller drygt 70 kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Värmlands län och Västra Götalands län. Syftet med lagändringen är att bidra till en levande landsbygd och skapa bättre förutsättningar för personer som bor och betalar skatt i glesbygdskommuner.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Lagändringen börjar gälla den 1 december 2020 och gäller retroaktivt för hela 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Sänkt skatt för personer i glesbygd (SkU6)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sänka skatten för personer i glest befolkade kommuner i främst Norrland och nordvästra Svealand.

Förslaget innebär att boende i glest befolkade områden får en skattereduktion, alltså en skattesänkning, på 1 675 kronor per år. Den föreslagna skattereduktionen gäller drygt 70 kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Värmlands län och Västra Götalands län. Syftet med lagändringen är att bidra till en levande landsbygd och skapa bättre förutsättningar för personer som bor och betalar skatt i glesbygdskommuner.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Lagändringen ska börja gälla den 1 december 2020 och gälla retroaktivt för hela 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.