Skattepolitiken

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.