Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2011

Beslut

Sammanslagning av investeringsfonder möjliga över EU-ländernas gränser (SkU35)

Riksdagen har beslutat om ändringar i skattelagstiftning till följd av ett EU-direktiv om investeringsfonder. Direktivet innebär att sammanslagningar av investeringsfonder och förvaltning av investeringsfonder blir möjliga över EU-ländernas gränser. I dag är det bara möjligt att slå samman fonder inom samma EU-land. Enligt beslutet ska sammanslagningar av investeringsfonderna över ländernas gränser till exempel inte leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. Uttagsbeskattning innebär att beskattning sker som om tillgången eller tjänsten sålts för marknadsvärdet. Sammanslagningar av investeringsfonderna ska inte heller leda till en inkomstbeskattning för andelsägarna. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Sammanslagning av investeringsfonder möjliga över EU-ländernas gränser (SkU35)

Regeringen föreslår ändringar i skattelagstiftning till följd av ett EU-direktiv om investeringsfonder. Direktivet innebär att sammanslagningar av investeringsfonder och förvaltning av investeringsfonder blir möjliga över EU-ländernas gränser. I dag är det bara möjligt att slå samman fonder inom samma EU-land.

Enligt regeringens förslag ska sammanslagningar av investeringsfonderna över ländernas gränser till exempel inte leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. Uttagsbeskattning innebär att beskattning sker som om tillgången eller tjänsten sålts för marknadsvärdet. Sammanslagningar av investeringsfonderna ska inte heller leda till en inkomstbeskattning för andelsägarna.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagen föreslås börja gälla den 1 augusti 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.