Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU20)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015/16 om skatteförfarande och folkbokföring.

Motionerna om skatteförfarande handlade om att göra skatter och avgifter mer synliga för medborgaren och om att arbetsgivare ska lämna kontrolluppgifter varje månad i stället för en gång om året. Andra förslag gällde F-skatt. En motion föreslog att utländska företag verksamma i Sverige ska ha anmälningsplikt hos Skatteverket, något som enbart svenska företag har i dag, en annan ville försvåra för kriminella att få F-skatt. Vidare handlade motionerna om att gymnasieelever som driver företag i utbildningssyfte, Ung Företagsamhet, ska kunna gå över till F-skattsedel, om höjda beloppsgränser vid deklarationsskyldighet, frågan om tyst godkännande av en deklaration samt att införa en möjlighet till frivillig extrainbetalning av skatt.

Motionerna om folkbokföring gällde felaktiga folkbokföringar, falska adressändringar och adressändring vid utlandsflytt, barn som tillbringar lika mycket tid på två adresser, könsneutrala personnummer samt skydd för våldsutsattas personnummer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

68 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-03-03
Trycklov: 2016-03-03
Reservationer 16
Betänkande 2015/16:SkU20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-08
Debatt i kammaren: 2016-03-09
4

Beslut

Beslut: 2016-03-09
23 förslagspunkter, 18 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Synliga skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:47 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2015/16:87 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2015/16:97 av Fredrik Eriksson (SD),

2015/16:227 av Erik Ottoson (M),

2015/16:741 av Staffan Danielsson och Anders Ahlgren (båda C),

2015/16:790 av Said Abdu (FP) yrkandena 1 och 3,

2015/16:1066 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M),

2015/16:1070 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1208 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 3,

2015/16:1232 av Jenny Petersson och Ida Drougge (båda M),

2015/16:1394 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:1454 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1772 av Lisbeth Sundén Andersson och Sotiris Delis (båda M),

2015/16:1933 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:2457 av Kristina Yngwe (C),

2015/16:2609 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2015/16:2658 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2858 av Aron Modig (KD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:2906 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) yrkandena 1-4,

2015/16:2926 av Lena Asplund (M),

2015/16:2949 av Lotta Olsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M) och

2015/16:3064 av Martin Kinnunen (SD).

Reservation 1 (KD)

2. Månadsuppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2,

2015/16:1863 av Niklas Karlsson (S) yrkande 1 och

2015/16:2242 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD).

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (V)

3. F-skatt och näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:356 av Teres Lindberg (S),

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,

2015/16:468 av Teres Lindberg (S),

2015/16:816 av Annelie Karlsson (S) yrkandena 1-4,

2015/16:1477 av Robert Hannah (FP) och

2015/16:1863 av Niklas Karlsson (S) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 0 20 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 292 20 0 37


4. Ung Företagsamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1108 av Said Abdu (FP) yrkande 3.

5. Beloppsgränserna för beskattning och kontrolluppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1518 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

6. Deklarationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:146 av Per-Arne Håkansson (S),

2015/16:305 av Per-Arne Håkansson (S) och

2015/16:3078 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3.

7. Frivillig inbetalning av skatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:42 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och

2015/16:1228 av Jenny Petersson (M).

8. Skatte- och avgiftskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1 och

2015/16:843 av Hanna Westerén m.fl. (S).

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 0 20 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 292 20 0 37


9. Certifierade kassaregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:895 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1063 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M),

2015/16:1127 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1142 av Annicka Engblom m.fl. (M),

2015/16:2289 av Lars-Axel Nordell (KD),

2015/16:2468 av Gunilla Nordgren (M),

2015/16:2566 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2015/16:2974 av Penilla Gunther (KD) och

2015/16:3012 av Per Åsling m.fl. (C).

Reservation 6 (C)

10. Personalliggare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1116 av Boriana Åberg och Annicka Engblom (båda M) och

2015/16:1863 av Niklas Karlsson (S) yrkande 2.

Reservation 7 (V)

11. Personligt betalningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 8 (KD)

12. Anstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2633 av Maria Malmer Stenergard (M) yrkande 1 och

2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 9 (KD)

13. Ersättning för kostnader i skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 10 (KD)

14. Minskad skatteadministration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2244 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) och

2015/16:3081 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 78 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 22 0 0
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 183 129 0 37


15. Bilaterala skatteavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1624 av Olle Felten m.fl. (SD).

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 0 36 0 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 276 36 0 37


16. Skatteflyktslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1395 av Fredrik Schulte (M).

17. Betalning av skatt vid delårsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:282 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda FP),

2015/16:1962 av Fredrik Christensson och Anders Ahlgren (båda C) och

2015/16:2940 av Hans Wallmark (M).

18. Folkbokföring på rätt adress

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1865 av Catharina Bråkenhielm (S),

2015/16:1945 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (båda M) och

2015/16:2954 av Hans Wallmark (M).

19. Folkbokföring av barn på två adresser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:932 av Rickard Nordin (C) och

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 299 13 0 37


20. Folkbokföring vid särskilt boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1200 av Mikael Cederbratt (M).

21. Folkbokföring i samband med ändrad könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 14 (V)

22. Personnummer och samordningsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,

2015/16:327 av Anna Wallén (S),

2015/16:1100 av Ewa Thalén Finné (M) och

2015/16:2927 av Jan R Andersson (M).

Reservation 15 (V)

23. Skydd för folkbokföringsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 22 och

2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 16 (M, C, L, KD)