Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2015

Beslut

Regeringen bör se över regler om personligt betalningsansvar (SkU20)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över reglerna för så kallat företrädaransvar (personligt betalningsansvar). Företrädaransvar innebär att en företrädare för en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, kan bli personligt betalningsansvarig för obetalda skatter och avgifter på bolagets skattekonto. Oftast är den eller de personer som sitter i styrelsen företrädare.

Enligt beslutet ska regeringen i översynen av reglerna om företrädaransvar också undersöka om dagens regler tillämpas för hårt och om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.

Riksdagens ställningstagande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om skatter och folkbokföring. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen snarast ska se över reglerna om företrädaransvar och om tillämpningen av bestämmelserna har blivit för hård och om bestämmelserna bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för att starta, driva och utveckla företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan. Motion 2014/15:2983 yrkande 6 bifalls i denna del. Motion 2014/15:1850 yrkande 8 delvis bifall i denna del. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-24
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-03-27
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:SkU20

Alla beredningar i utskottet

2015-03-24, 2015-03-19, 2015-02-19

Regeringen bör se över regler om personligt betalningsansvar (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över reglerna för så kallat företrädaransvar (personligt betalningsansvar). Företrädaransvar innebär att en företrädare för en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, kan bli personligt betalningsansvarig för obetalda skatter och avgifter på bolagets skattekonto. Oftast är den eller de personer som sitter i styrelsen företrädare.

Enligt förslaget ska regeringen i översynen av reglerna om företrädaransvar också undersöka om dagens regler tillämpas för hårt och om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.

Skatteutskottets ställningstagande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om skatter och folkbokföring. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
4

Beslut

Beslut: 2015-04-22
19 förslagspunkter, 18 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatte- och avgiftskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:66 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2014/15:1279 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1483 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) yrkande 2,

2014/15:2304 av Jan-Olof Larsson (S) och

2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 8.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 69 0 1 14
SD 41 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 276 18 1 54


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 97 0 0 16
M 0 70 0 14
SD 41 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 4 0 14 3
KD 0 13 0 3
Totalt 163 118 14 54


2. Certifierade kassaregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Månadsuppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (V)

4. Deklarationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. F-skatt och näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 4 samt

2014/15:2479 av Eva Lohman (M).

Reservation 4 (V)
Reservation 5 (M, C, FP, KD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 97 0 0 16
M 0 70 0 14
SD 41 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 0 0 18 3
KD 0 13 0 3
Totalt 159 118 18 54


6. Rättssäkerhet i skatteförfarandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Personligt betalningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska se över reglerna om företrädaransvar och om tillämpningen av bestämmelserna har blivit för hård och om bestämmelserna bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för att starta, driva och utveckla företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:11 av Karin Nilsson (C),

2014/15:528 av Christer Nylander (FP) och

2014/15:2788 av Johan Hedin (C) yrkande 10,

bifaller delvis motion

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 8 och

bifaller motion

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.

Reservation 6 (S, MP, V)

8. Ung Företagsamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Frivillig inbetalning av skatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Synliga skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Skatteflyktslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Betalning av skatt vid delårsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Det nordiska skatteavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Folkbokföring på rätt adress

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Folkbokföring av barn på två adresser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

16. Folkbokföring vid surrogatmoderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

17. Folkbokföring vid särskilt boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

18. Personnummer och samordningsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Skydd för folkbokföringsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8,

2014/15:2293 av Carina Ohlsson (S) och

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 8.

Reservation 7 (M, C, FP, KD)