Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2014

Beslut

Riksdagen vill skynda på beslut om personalliggare för byggbranschen (SkU20)

Regeringen arbetar med ett förslag om personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Riksdagen vill att regeringen lämnar förslaget till riksdagen så att beslut kan fattas under 2014 och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Personalliggare finns sedan tidigare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Högsta domstolen har uttalat i ett avgörande från den 11 juni 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Regeringen arbetar nu med ett lagförslag. Riksdagen menar att det är viktigt att en lagändring som stärker rättssäkerheten och undanröjer konflikten med Europakonventionen och EU-stadgans regler kan genomföras så snart som möjligt. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen dels att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om personalliggare för byggbranschen som kan beslutas av riksdagen under 2014, dels att det är viktigt att en lagändring som stärker rättssäkerheten och undanröjer konflikten med Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga genomförs så snart som möjligt. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. (Förslagspunkt 6 beslutades i särskild ordning, se protokollet.)

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-23
Justering: 2014-02-20
Betänkande publicerat: 2014-02-24
Trycklov: 2014-02-24
Reservationer 14
Betänkande 2013/14:SkU20

Skatteutskottet vill skynda på beslut om personalliggare för byggbranschen (SkU20)

Regeringen arbetar med ett förslag om personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Skatteutskottet vill att regeringen lämnar förslaget till riksdagen så att beslut kan fattas under 2014. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagande gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Personalliggare finns sedan tidigare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Högsta domstolen har uttalat i ett avgörande från den 11 juni 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Regeringen arbetar nu med ett lagförslag. Skatteutskottet menar att det är viktigt att en lagändring som stärker rättssäkerheten och undanröjer konflikten med Europakonventionen och EU-stadgans regler kan genomföras så snart som möjligt. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-05
4

Beslut

Beslut: 2014-03-06
24 förslagspunkter, 17 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatte- och avgiftskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk214 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3,
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 3,
2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S),
2013/14:Sk409 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 5, 6 och 8,
2013/14:Sk410 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 3 och 5,
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 21-24,
2013/14:Sk424 av Billy Gustafsson (S),
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 66 och 69-73 samt
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108724
M930113
MP00232
FP17007
C18005
SD19001
V01801
KD16003
Totalt1641811156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Certifierade kassaregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Sk376 yrkande 4.

3. Personalliggare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om personalliggare för byggbranschen som kan beslutas av riksdagen under 2014.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:Sk381 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) och
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 20 och
avslår motion
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

4. Månadsuppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk376 yrkande 7, 2013/14:Sk380 och 2013/14:Sk411 yrkandena 18 och 19.

Reservation 4 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M950012
MP23002
FP17007
C18005
SD01901
V11701
KD16003
Totalt170124055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Deklarationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk316 av Mats Pertoft (MP) och
2013/14:Sk409 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 5 (S, MP)

6. Beloppsgränserna för beskattning och kontrolluppgift

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk280 av Jörgen Hellman (S) och
2013/14:Sk409 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 3 och 4.

Reservation 6 (S, MP)

7. Underlag vid avdrag för bilresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Sk284.

8. F-skatt och näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk286 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8 och 9 samt
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 1-3.

Reservation 7 (S, V)

9. Personligt betalningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk276 och 2013/14:Sk279.

10. Ackord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk229 av Jan Ertsborn (FP).

11. Anstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk326 av Thoralf Alfsson (SD).

Reservation 8 (SD)

12. Förbudet mot dubbla förfaranden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det är viktigt att en lagändring som stärker rättssäkerheten och undanröjer konflikten med Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga genomförs så snart som möjligt.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 36.

13. Förseningsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk270 av Jan Ericson (M).

14. Ung Företagsamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk299 av Maria Plass m.fl. (M).

15. Frivillig inbetalning av skatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk226 av Stefan Svanström (KD),
2013/14:Sk307 av Jenny Petersson (M) och
2013/14:Sk343 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

16. Synliga skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk231 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2013/14:Sk308 av Jenny Petersson (M),
2013/14:Sk329 av Thoralf Alfsson (SD),
2013/14:Sk360 av Mikael Oscarsson och Magnus Sjödahl (båda KD) och
2013/14:Sf337 av Mats Odell (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M950012
MP23002
FP17007
C18005
SD01901
V18001
KD16003
Totalt27519055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Skatteflyktslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk320 av Staffan Anger (M).

18. Betalning av skatt vid delårsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk244 av Lars Tysklind och Nina Larsson (båda FP) och
2013/14:Sk339 av Emma Carlsson Löfdahl (FP).

19. Folkbokföring på rätt adress

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk218 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (båda M) och
2013/14:Sk294 av Hans Wallmark (M).

20. Folkbokföring vid särskilt boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk298 av Mikael Cederbratt (M).

21. Personnummer och samordningsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk212 av Hans Hoff (S),
2013/14:Sk347 av Anna Wallén (S),
2013/14:Sk382 av Louise Malmström (S) och
2013/14:So241 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008824
M950012
MP02302
FP17007
C18005
SD19001
V18001
KD16003
Totalt183238855

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Skydd för folkbokföringsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 46,
2013/14:Sk211 av Hans Hoff (S),
2013/14:Sk310 av Carina Ohlsson och Agneta Gille (båda S),
2013/14:Sk327 av Thoralf Alfsson (SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ju205 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 3 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 56.

Reservation 12 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M950012
MP23002
FP17007
C18005
SD01901
V01801
KD16003
Totalt169125055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Uppgift om medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk372 av Thoralf Alfsson (SD).

Reservation 13 (SD)

24. Registrering av äktenskap som har ingåtts utanför EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju422 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M950012
MP23002
FP17007
C18005
SD01901
V18001
KD16003
Totalt27519055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag