Skattebrott

Justitieutskottets betänkande 1995/96:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.