Skatt på flygresor (prop. 2005/06:190)

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Skatt på flygresor (SkU34)

Det införs en skatt på flygresor. Flygskatten ska betalas för passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Skattskyldig är det flygföretag som utför flygningen. Om flygningen utförs av någon annan än ett flygföretag är denne skattskyldig.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-09
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-24
Trycklov: 2006-05-24
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:SkU34

Skatt på flygresor (SkU34)

Det införs en skatt på flygresor. Flygskatten ska betalas för passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Skattskyldig är det flygföretag som utför flygningen. Om flygningen utförs av någon annan än ett flygföretag är denne skattskyldig. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-02
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatt på flygresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatt på flygresor med den ändringen att 10 § erhåller den av utskottet i bilaga 3 föreslagna lydelsen och avslår förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:190 och avslår motionerna 2005/06:Sk20 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk21, 2005/06:Sk22, 2005/06:Sk23, 2005/06:Sk24, 2005/06:Sk25, 2005/06:Sk26, 2005/06:Sk27 yrkandena 1-3, 2005/06:Sk270, 2005/06:T24 yrkande 8, 2005/06:T26 yrkande 2, 2005/06:T27 yrkande 4, 2005/06:N304 yrkande 10 och 2005/06:N383 yrkande 12.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070037
m038017
c01606
fp038010
kd020013
v19018
mp10007
-1001
Totalt137112199

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag