Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Utrikesutskottets bet 2017/18:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2018

Beslut

Ökade krav vid export av krigsmateriel (UU9)

Nu införs ökade krav på de länder som Sverige exporterar krigsmateriel till. För att landet ska få tillstånd att ta emot krigsmateriel ska landet ha respekt för mänskliga rättigheter, ha en hög demokratisk status och importen av krigsmateriel får inte motverka en rättvis och hållbar utveckling i landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Syftet med ändringarna är att se till att Sverige endast exporterar krigsmaterial till länder som är acceptabla. Förändringarna innebär inga ändringar i lagen utan endast i de principer som reglerar tillståndsprövning för export av krigsmateriel. Ändringarna börjar gälla den 15 april 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2017/18:23 punkterna 1 och 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-02-08
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-20
Reservationer 2
bet 2017/18:UU9

Alla beredningar i utskottet

2018-02-08, 2018-02-01

Ökade krav vid export av krigsmateriel (UU9)

Nu införs ökade krav på de länder som Sverige exporterar krigsmateriel till. För att landet ska få tillstånd att ta emot krigsmateriel ska landet ha respekt för mänskliga rättigheter, ha en hög demokratisk status och importen av krigsmateriel får inte motverka en rättvis och hållbar utveckling i landet. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Syftet med ändringarna är att se till att Sverige endast exporterar krigsmaterial till länder som är acceptabla. Förändringarna innebär inga ändringar i lagen utan endast i de principer som reglerar tillståndsprövning för export av krigsmateriel. Ändringarna föreslås börja gälla den 15 april 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
2. lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:23 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP).

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 73 0 0 10
SD 38 0 0 7
MP 17 3 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 4
Totalt 291 3 0 55


2. Riktlinjerna m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:555 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

2017/18:575 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L),

2017/18:2604 av Kent Härstedt (S),

2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 36,

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 8,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 21,

2017/18:3920 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 1-13 och

2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 72 0 0 11
SD 0 38 0 7
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 0 16 5
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 4
Totalt 239 39 16 55