Skadeverkningar av amalgam

Socialutskottets betänkande 1988/89:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Justering: 1988-11-17
Betänkande 1988/89:SoU7

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1988-12-08