Sjöfylleri

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2022

Beslut

Nej till motioner om sjöfylleri (CU4)

Riksdagen sa nej till åtta förslag i motioner om sjöfylleri från den allmänna motionstiden 2020 och 2021. Motionerna handlar om att det bör göras en utvärdering av det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri och att de tidigare promillegränserna för sjöfylleri i sjölagen bör återinföras.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-11, 2021-10-26

Nej till motioner om sjöfylleri (CU4)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till åtta förslag i motioner om sjöfylleri från den allmänna motionstiden 2020 och 2021. Motionerna handlar om att det bör göras en utvärdering av det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri och att de tidigare promillegränserna för sjöfylleri i sjölagen bör återinföras.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.