Sjöfylleri

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2014

Beslut

Nej till motioner om sjöfylleri (CU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om sjöfylleri. I motionerna föreslås att riksdagen ska göra tillkännagivanden om att regeringen bör utvärdera bestämmelserna om sjöfylleri från 2010.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-11-28, 2013-12-05

Nej till motioner om sjöfylleri (CU12)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om sjöfylleri. I motionerna föreslås att riksdagen ska göra tillkännagivanden om att regeringen bör utvärdera bestämmelserna om sjöfylleri från 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.