Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2015

Beslut

Regeringen bör arbeta för åldersgräns och förarbevis för vattenskoter (TU11)

Det blir allt vanligare med vattenskotrar, som kan orsaka olika typer av problem. Vattenskotrar har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. De ger upphov till störningar och buller som bland annat kan påverka fågellivet i känsliga områden. Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett så kallat tillkännagivande att arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om sjöfartsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att åldersgräns och förarbevis för framförande av vattenskoter bör införas. Bifall till motioner om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-03-26, 2015-04-16

Regeringen bör arbeta för åldersgräns och förarbevis för vattenskoter (TU11)

Det blir allt vanligare med vattenskotrar, som kan orsaka olika typer av problem. Vattenskotrar har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. De ger upphov till störningar och buller som bland annat kan påverka fågellivet i känsliga områden. Riksdagen bör därför uppmana regeringen att arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter. Det anser trafikutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen om detta.

Trafikutskottets ställningstagande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om sjöfartsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.