Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2022

Beslut

Mer samverkan ska förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU15)

Myndigheter och kreditinstitut ska samverka mer för att tillsammans kunna förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riksdagen sa ja till ett regeringsförslag som innebär att de aktörer som deltar i samverkan är skyldiga att lämna ifrån sig uppgifter, trots att uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. I samverkan måste alltid minst en myndighet medverka.

Riksdagen delar regeringens uppfattning att utbytet av information mellan brottsbekämpande myndigheter och banker är en viktig del i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-10-27, 2022-11-10

Mer samverkan ska förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU15)

Myndigheter och kreditinstitut ska samverka mer för att tillsammans kunna förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett regeringsförslag som innebär att de aktörer som deltar i samverkan är skyldiga att lämna ifrån sig uppgifter, trots att uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. I samverkan måste alltid minst en myndighet medverka. Utskottet delar regeringens uppfattning att utbytet av information mellan brottsbekämpande myndigheter och banker är en viktig del i kampen mot den organiserade brottsligheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.