Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 2011/12:AU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2012

Beslut

Kommuner ska kunna samverka om samhällsorientering för invandrare (AU12)

Riksdagen beslutade om följande lagändringar:

  • Kammarrätternas sammansättning ändras i vissa typer av mål. Nämndemän ska inte längre medverka i kammarrätterna i mål gällande lagen om arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.
  • Kommuner får möjlighet att samverka om att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. Kommunernas skyldigheter enligt lagen om offentlig upphandling påverkas inte.
  • Ändringar görs i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetsmarknadspolitiska program och inkomstskattelagen. Detta för att skapa en mer ändamålsenlig struktur på det arbetsmarknadspolitiska regelverket.
  • Arbetsförmedlingen kan i dag begränsa byggverksamheten genom byggnadstillstånd och på så sätt jämna ut byggverksamheten över tid med hänsyn till byggarbetsmarknaden. Detta system, som numera sällan används, avvecklas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om nämndemännen och från Sverigedemokraterna om samhällsorienteringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-04-19
Justering: 2012-05-10
Betänkande publicerat: 2012-05-15
Trycklov: 2012-05-15
Reservationer 2
bet 2011/12:AU12

Kommuner ska kunna samverka om samhällsorientering för invandrare (AU12)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till följande förslag från regeringen:

  • Kammarrätternas sammansättning ändras i vissa typer av mål. Nämndemän ska inte längre medverka i kammarrätterna i mål gällande lagen om arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.
  • Kommuner får möjlighet att samverka om att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. Kommunernas skyldigheter enligt lagen om offentlig upphandling påverkas inte.
  • Ändringar görs i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetsmarknadspolitiska program och inkomstskattelagen. Detta för att skapa en mer ändamålsenlig struktur på det arbetsmarknadspolitiska regelverket.
  • Arbetsförmedlingen kan i dag begränsa byggverksamheten genom byggnadstillstånd och på så sätt jämna ut byggverksamheten över tid med hänsyn till byggarbetsmarknaden. Detta system, som numera sällan används, avvecklas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.

Utskottet säger samtidigt nej till motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om nämndemännen och från Sverigedemokraterna om samhällsorienteringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-24
4

Beslut

Beslut: 2012-05-24
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nämndemäns medverkan i kammarrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i de delar det avser 49 §,
b) lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:107 punkterna 2 i denna del och 3 samt avslår motionerna
2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. (V) och
2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. (S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M99008
MP02104
FP19005
C16007
SD19000
V01504
KD18001
-1000
Totalt172134043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:107 punkt 6.

3. Ytterligare mål i samhällsorienteringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A7 av Sven-Olof Sällström (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S971014
M99008
MP21004
FP19005
C16007
SD01900
V15004
KD18001
-1000
Totalt28620043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet har föreslagit ovan,
b) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
c) lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska
program.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:107 punkterna 2 i denna del, 4 och 5.

5. Lagen om byggnadstillstånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:107 punkt 1.