Samtjänst vid medborgarkontor

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 1997

Beslut

Medborgarkontor (KU9)

Riksdagen beslutade att utvidga den pågående försöksverksamheten med samverkan vid medborgarkontor. Utvidgningen innebär att statliga myndigheter, en allmän försäkringskassa, ett landsting eller en kommun ska kunna använda varandras personal till att utföra sådana enklare förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning eller som kräver tillgång till personregister. Försöksverksamheten ska ge ytterligare kunskaper om och erfarenheter av hur ett organiserat samarbete över kommunala och statliga myndighetsgränser kan utformas.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-15
Justering: 1997-05-15
Betänkande 1996/97:KU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-28
4

Beslut

Beslut: 1997-05-28

Protokoll med beslut