Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 1999

Beslut

Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS (NU14)

Riksdagen godkände regeringens förslag om ett samgående mellan svenska Telia AB och norska Telenor AS. Sammanslagningen är en väsentlig förutsättning för att företagen i framtiden ska kunna hävda sig i den allt hårdare konkurrenssituation som förutses i Europa. Genom sammanslagningen bildas en stark, nordisk telekoncern som får en storlek och en konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och innovation.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett samgående mellan svenska Telia AB och norska Telenor AS. Sammanslagningen är en väsentlig förutsättning för att företagen i framtiden ska kunna hävda sig i den allt hårdare konkurrenssituation som förutses i Europa. Genom sammanslagningen bildas en stark, nordisk telekoncern som får en storlek och en konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och innovation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.