Samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets bet 2014/15:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2015

Beslut

Utredning om alarmeringstjänsten bör tillsättas (FöU6)

Riksdagen uppmanade regeringen att tillsätta en särskild utredning om alarmeringstjänsten i ett så kallat tillkännagivande. Syftet med utredningen är att se över hur en enhetlig myndighet för alarmeringstjänsten ska organiseras, vilka de huvudsakliga uppgifterna för myndigheten bör vara och hur arbetet mellan de olika aktörerna kan samordnas.

Försvarsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, anser att alarmeringstjänsten är en central samhällsfunktion som ska garantera medborgarna en snabb, säker och effektiv larmbehandling. Dessutom tycker utskottet att en samordnad alarmeringstjänst är en viktig grund för samhällets skydd mot olyckor och krisberedskap och för samordningen av resurser vid större händelser och kriser i samhället.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör frågor om samhällets krisberedskap.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till en motion om en särskild utredning om alarmeringstjänsten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2015-02-05
Trycklov: 2015-02-06
Reservationer 13
bet 2014/15:FöU6

Utredning om alarmeringstjänsten bör tillsättas (FöU6)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en särskild utredning om alarmeringstjänsten i ett så kallat tillkännagivande. Syftet med utredningen är att se över hur en enhetlig myndighet för alarmeringstjänsten ska organiseras, vilka de huvudsakliga uppgifterna för myndigheten bör vara och hur arbetet mellan de olika aktörerna kan samordnas. Förslaget kommer från en motion av Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Försvarsutskottet anser att alarmeringstjänsten är en central samhällsfunktion som ska garantera medborgarna en snabb, säker och effektiv larmbehandling. Dessutom tycker utskottet att en samordnad alarmeringstjänst är en viktig grund för samhällets skydd mot olyckor och krisberedskap och för samordningen av resurser vid större händelser och kriser i samhället.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör frågor om samhällets krisberedskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-11
Debatt i kammaren: 2015-02-12
4

Beslut

Beslut: 2015-02-18
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Systemfrågor om krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1505 av Roger Richtoff m.fl. (SD),

2014/15:366 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (M) och

2014/15:800 av Lena Ek och Per Åsling (C).

Reservation 1 (SD)

2. Brandsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Jämställdhet och mångfald inom brandkåren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1109 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD) yrkandena 6-8.

Reservation 2 (SD)

4. Svenskt-finskt samarbete på räddningstjänstområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1946 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (SD)

5. Särskild utredning om alarmeringstjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till hur en sammanhållen myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 7.

6. SOS Alarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 76.

Reservation 4 (SD)

7. Nationellt låssystem för vägbommar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:309 av Lars-Arne Staxäng (M).

Reservation 5 (SD)

8. Naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1754 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S),

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 75,

2014/15:184 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M),

2014/15:910 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M),

2014/15:1714 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (M),

2014/15:2241 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M) och

2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 8.

Reservation 6 (SD)

9. Fyrverkerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Informations- och cybersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2190 av Monica Green (S) och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 7 (SD)

11. Livsmedelsförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 8 (SD)

12. Reservkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 78.

Reservation 9 (SD)

13. Lagring av olja/ransonering av petroleumprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 10 (SD)

14. Sjö- och kustövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1435 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 73,

2014/15:2998 av Suzanne Svensson (S),

2014/15:1522 av Lars-Axel Nordell (KD) och

2014/15:2239 av Jan R Andersson (M).

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 0 46 0 3
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 268 46 0 35


15. Kärntekniska anläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:850 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 1,

2014/15:390 av Jörgen Warborn (M),

2014/15:659 av Said Abdu (FP) och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 0 0 46 3
MP 21 0 1 3
C 20 0 0 2
V 0 20 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 247 20 47 35


16. Övriga strålsäkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument