Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa (prop. 1991/92:150, bil. I:2, G1 kompletteringspropositionen)

Utrikesutskottets betänkande 1991/92:UU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1992-05-14
Justering: 1992-05-19
Betänkande 1991/92:UU30

Alla beredningar i utskottet

1992-05-14, 1992-05-12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-06-01
4

Beslut

Beslut: 1992-06-02

Protokoll med beslut