Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar

Näringsutskottets bet 2014/15:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2015

Beslut

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar (NU16)

Lagreglerna om Konkurrensverkets möjlighet att göra oanmälda platsundersökningar på företag, så kallade gryningsräder, kompletteras.

Konkurrensverket ska få flytta ett företags elektroniskt lagrade information, till exempel bokföring och andra affärshandlingar, för fortsatt granskning i verkets lokaler. Företaget måste ge sitt samtycke till att Konkurrensverket flyttar informationen.

Beslutet innebär en rättslig reglering av de arbetsmetoder som Konkurrensverket tillämpar i dag.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som börjar att gälla den 1 januari 2016.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-07
Justering: 2015-05-28
Trycklov: 2015-06-02
bet 2014/15:NU16

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar (NU16)

Regeringen har föreslagit att lagreglerna om Konkurrensverkets möjlighet att göra oanmälda platsundersökningar på företag, så kallade gryningsräder, ska kompletteras.

Förslaget innebär att Konkurrensverket ska få flytta ett företags elektroniskt lagrade information, till exempel bokföring och andra affärshandlingar, för fortsatt granskning i verkets lokaler. Företaget måste ge sitt samtycke till att Konkurrensverket flyttar informationen.

Förslaget innebär en rättslig reglering av de arbetsmetoder som Konkurrensverket tillämpar i dag.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-09
Debatt i kammaren: 2015-06-10
4

Beslut

Beslut: 2015-06-10
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579).