Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader m.m.

Näringsutskottets betänkande 1995/96:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.