Säkra livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om säkra livsmedel (MJU12)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om säkra livsmedel. Skälet är att det redan finns lagstiftning eller att det pågår arbete i Sverige och EU inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat märkning av livsmedel, ingredienser, småskalig verksamhet och livsmedelshygien.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om säkra livsmedel (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om säkra livsmedel. Skälet är att det redan finns lagstiftning eller att det pågår arbete i Sverige och EU inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat märkning av livsmedel, ingredienser, småskalig verksamhet och livsmedelshygien.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.