Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer

Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2011

Beslut

Nej till Miljöpartiets förslag om säkerheten i svenska kärnkraftverk (NU26)

Riksdagen sa nej till ett motionsförslag som Miljöpartiet hade lämnat in med anledning av naturkatastrofen i Fukushima i Japan. Miljöpartiet föreslår bland annat att de fyra äldsta kärnkraftsreaktorerna i Sverige ska stoppas omedelbart för säkerhetsundersökningar och att två reaktorer tas ur drift denna mandatperiod. Partiet begär också ett förbud mot att uppföra nya reaktorer i Sverige, att ansvarsreglerna vid en olycka ändras och att Statens energimyndighet tar fram en plan för 100 % förnybar energi i Sverige. Riksdagen hänvisar i sitt beslut bland annat till riksdagens kärnkraftspolitiska beslut i juni 2010 och regeringens tidigare beslut om åtgärder som rör säkerheten vid svenska kärnkraftsreaktorer. Vidare påpekar riksdagen att olyckan i Japan inte bör tas till intäkt för ett närmast panikartat beslut om en radikal förändring av energipolitikens inriktning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-17
Justering: 2011-06-07
Betänkande publicerat: 2011-06-14
Trycklov: 2011-06-14
Reservationer 3
Betänkande 2010/11:NU26

Nej till Miljöpartiets förslag om säkerheten i svenska kärnkraftverk (NU26)

Miljöpartiet har lämnat ett motionsförslag med anledning av naturkatastrofen i Fukushima i Japan. Partiet vill bland annat att de fyra äldsta kärnkraftsreaktorerna i Sverige ska stoppas omedelbart för säkerhetsundersökningar och att två reaktorer tas ur drift denna mandatperiod. Partiet begär också ett förbud mot att uppföra nya reaktorer i Sverige, att ansvarsreglerna vid en olycka ändras och att Statens energimyndighet tar fram en plan för 100 % förnybar energi i Sverige. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslaget. Utskottet hänvisar bland annat till riksdagens kärnkraftspolitiska beslut i juni 2010 och regeringens tidigare beslut om åtgärder som rör säkerheten vid svenska kärnkraftsreaktorer. Vidare påpekar utskottet att olyckan i Japan inte bör tas till intäkt för ett närmast panikartat beslut om en radikal förändring av energipolitikens inriktning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-21
4

Beslut

Beslut: 2011-06-21
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerheten i de svenska kärnkraftsreaktorerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N5 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (MP, V)
Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S3805618
M930113
MP02203
FP21003
C19004
SD19001
V01603
KD16003
Totalt206385748

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Förbud mot att uppföra nya reaktorer, ändring i ansvarsreglerna vid en olycka och uppdrag till Energimyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N5 yrkandena 5-7.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP02203
FP21003
C19004
SD19001
V01702
KD16003
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag