Säkerhet och nedrustning

Utrikesutskottets betänkande 1991/92:UU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1992-03-31, 1992-03-26, 1992-03-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.