Säkerhet i vägtunnlar

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2006

Beslut

Säkerhet i vägtunnlar (TU10)

Från den 1 juli 2006 kommer det att ställas minimikrav för säkerheten i vägtunnlar som är längre än 500 meter. På tunnlar utanför det transeuropeiska vägnätet ska dock lagen gälla endast tunnlar som projekteras efter ikraftträdandet. Bakgrunden är ett EU-direktiv som arbetats fram efter bland annat ett antal allvarliga tunnelolyckor i Alperna. Vidare ska tunnelhållare vid trafikövervakning i tunnlar vara undantagna från tillståndsplikten för allmän kameraövervakning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-04-27
Betänkande publicerat: 2006-04-28
Trycklov: 2006-04-27
Betänkande 2005/06:TU10

Säkerhet i vägtunnlar (TU10)

Från den 1 juli 2006 kommer det att ställas minimikrav för säkerheten i vägtunnlar som är längre än 500 meter. På tunnlar utanför det transeuropeiska vägnätet ska dock lagen gälla endast tunnlar som projekteras efter ikraftträdandet. Bakgrunden är ett EU-direktiv som arbetats fram efter bland annat ett antal allvarliga tunnelolyckor i Alperna. Vidare ska tunnelhållare vid trafikövervakning i tunnlar vara undantagna från tillståndsplikten för allmän kameraövervakning. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-11
4

Beslut

Beslut: 2006-05-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhet i vägtunnlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a. lag om säkerhet i vägtunnlar,
b. lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning,
c. lag om ändring i väglagen (1971:948).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:168.