Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2007/08:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2008

Beslut

Riskutbildningen för körkortsaspiranter utvidgas (TU14)

Riskutbildningen för körkortsaspiranter utvidgas så att den förutom halkkörning också omfattar riskfaktorer som trötthet, alkohol och andra droger, höga hastigheter och ett i övrigt riskfyllt körsätt. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Beslutet omfattar även en riskutbildning för blivande motorcyklister. När det gäller nollvisionen har etappmålet inte uppnåtts. Riksdagen är dock positivt till att arbetet med att nå såväl nollvisionen som etappmålet har utvärderats så att det finns ett brett underlag att utgå från för att driva ett fortsatt offensivt trafiksäkerhetsarbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-05-06, 2008-05-15

Riskutbildningen för körkortsaspiranter utvidgas (TU14)

Riskutbildningen för körkortsaspiranter utvidgas så att den förutom halkkörning också omfattar riskfaktorer som trötthet, alkohol och andra droger, höga hastigheter och ett i övrigt riskfyllt körsätt. Det är innehållet i ett förslag från regeringen som trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Förslaget omfattar även en riskutbildning för blivande motorcyklister.

När det gäller nollvisionen har etappmålet inte uppnåtts. Utskottet är dock positivt till att arbetet med att nå såväl nollvisionen som etappmålet har utvärderats så att det finns ett brett underlag att utgå från för att driva ett fortsatt offensivt trafiksäkerhetsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.