Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2009

Beslut

Nya mål för den svenska klimatpolitiken (MJU28)

Riksdagen beslutade om mål för den svenska klimatpolitiken till 2020. Målet är att Sveriges utsläpp 2020 ska vara 40 procent lägre än utsläppen 1990. Det innebär att utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre jämfört med 1990 års nivå. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, det vill säga transporter, bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsburk och vattenbruk samt delar av industri med mera. Mål för stora industrier och energiproduktion sätter EU-länderna gemensamt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-05-14
Justering: 2009-05-26
Betänkande publicerat: 2009-06-03
Trycklov: 2009-06-03
Reservationer 63
bet 2008/09:MJU28

Alla beredningar i utskottet

2009-05-14, 2009-05-12, 2009-05-05

Nya mål för den svenska klimatpolitiken (MJU28)

Riksdagen ska besluta om mål för den svenska klimatpolitiken till 2020. Målet är att Sveriges utsläpp 2020 ska vara 40 procent lägre än utsläppen 1990. Det innebär att utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre jämfört med 1990 års nivå. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, det vill säga transporter, bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsburk och vattenbruk samt delar av industri med mera. Mål för stora industrier och energiproduktion sätter EU-länderna gemensamt. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-15
4

Beslut

Beslut: 2009-06-16
88 förslagspunkter, 83 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Klimatpolitikens inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ440 yrkande 5, 2007/08:MJ463 yrkande 4 och 2008/09:MJ328.

2. Utsläpp i olika sektorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ449 yrkande 4 och 2007/08:MJ467 yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (s, v, mp)

3. Narkosgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ234 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Kontroll av utsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ467 yrkande 1.

5. Resurser för klimatåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 8.

Reservation 3 (v)

6. Mål till 2020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om mål för den svenska klimatpolitiken till 2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:162 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:MJ300 yrkandena 1-3, 2007/08:MJ449 yrkande 2, 2007/08:MJ463 yrkande 3 och 2008/09:MJ17 yrkande 1.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m860011
c26003
fp24004
kd18006
v01903
mp01900
Totalt154150045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Vision till 2050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ449 yrkande 3, 2007/08:MJ463 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U322 yrkande 10 och 2008/09:MJ17 yrkande 3.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m870010
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt156151042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:162 punkt 2 och avslår motion 2007/08:MJ449 yrkande 1.

9. Anpassning av miljökvalitetsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö289 yrkandena 15 och 42.

10. Åtgärder och styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ17 yrkande 11 och 2008/09:MJ208.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m860011
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01810
Totalt155149144

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Drivmedelsskatter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ18 yrkandena 9, 16 och 18, de båda senare i denna del, 2008/09:MJ19 yrkande 14 och 2008/09:N378.

Reservation 7 (mp)

12. Återföring av koldioxidskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ17 yrkande 27.

Reservation 8 (s, v, mp)

13. Koldioxidskatt i den handlande sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ300 yrkande 4 och 2008/09:MJ18 yrkande 4.

14. Fordonsskatt för personbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 16 i denna del.

15. Miljöbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ16 yrkande 2 och 2008/09:MJ17 yrkande 15.

Reservation 9 (s, v, mp)

16. Fordonsskatt för bussar och lastbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ18 yrkande 15 i denna del och 2008/09:MJ19 yrkande 22.

17. Kilometerskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ17 yrkande 17 och 2008/09:MJ19 yrkande 13.

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt156150043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Trängselavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ18 yrkande 16 i denna del och 2008/09:MJ19 yrkande 17.

Reservation 11 (s, v, mp)

19. Avfallsförbränningsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ17 yrkande 13.

Reservation 12 (s, v, mp)

20. Skatter för miljöinriktad väg- och kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkandena 15 och 16, båda i denna del.

Reservation 13 (v)

21. Avståndsbaserat reseavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ18 yrkande 15 i denna del och 2008/09:MJ19 yrkande 21.

Reservation 14 (v, mp)

22. Skattefrihet för yrkesfisket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 12.

Reservation 15 (s, v, mp)

23. Bilaterala avtal för skatteåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 11.

Reservation 16 (v)

24. Båtskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 18 i denna del.

Reservation 17 (v, mp)

25. Flygets beskattning och utsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ18 yrkande 19 i denna del och 2008/09:MJ19 yrkande 18.

Reservation 18 (v, mp)

26. Vägtrafik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 16 i denna del.

27. Tankställen för biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 11.

Reservation 19 (s, v, mp)

28. Utsläppskrav för nya bilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T8 yrkandena 17 och 18, 2008/09:MJ237 och 2008/09:MJ459 yrkande 12.

29. Hållbarhetskriterier för biodrivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ266 och 2008/09:MJ459 yrkandena 13-16.

Reservation 20 (s, v, mp)

30. Drivmedelscertifikat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ16 yrkande 5, 2008/09:MJ18 yrkande 16 i denna del och 2008/09:N430 yrkande 6.

Reservation 21 (s, v)

31. Satsningar på biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:N440 yrkandena 8, 9, 13 och 17.

32. Efterkonverteringsstöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ16 yrkandena 3 och 4, 2008/09:MJ17 yrkande 16 och 2008/09:MJ18 yrkande 16 i denna del.

Reservation 22 (s, v, mp)

33. Strategiska hamnar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ17 yrkandena 21 och 22 samt 2008/09:MJ18 yrkande 18 i denna del.

Reservation 23 (s, v, mp)

34. Sjöfartens utsläpp av kväveoxider m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 18 i denna del.

35. Miljökrav för sjöfartsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 23.

Reservation 24 (mp)

36. Luftfartens utsläpp i framtida klimatregim m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T412 yrkande 1, 2008/09:MJ15 yrkande 3, 2008/09:MJ18 yrkande 19 i denna del och 2008/09:MJ459 yrkande 19.

Reservation 25 (s, v, mp)

37. Miljöinriktad flygtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 19 i denna del.

38. Subventioner till flygplatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 19.

Reservation 26 (v, mp)

39. Framtida transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ16 yrkande 1, 2008/09:MJ17 yrkande 14, 2008/09:MJ18 yrkandena 14 och 15 i denna del och 2008/09:MJ19 yrkandena 7-9.

Reservation 27 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt156150043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

40. Spårtrafik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 10.

Reservation 28 (mp)

41. SJ:s roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 15.

Reservation 29 (mp)

42. Nya motorvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 16.

Reservation 30 (mp)

43. Planering av infrastruktur m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ17 yrkandena 18-20.

Reservation 31 (s, v, mp)

44. Miljöinriktad samhällsplanering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 20 i denna del.

45. Externa köpcentrum m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ18 yrkande 20 i denna del och 2008/09:MJ19 yrkande 20.

Reservation 32 (v, mp)

46. Samordning med EU:s transportinfrastruktur m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 5.

Reservation 33 (v, mp)

47. Cykeltrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 17.

48. Klimatgranskning av jordbruksstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 26.

Reservation 34 (s, v, mp)

49. Biogasproduktion i jordbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ17 yrkande 28 och 2008/09:MJ19 yrkandena 12 och 24.

Reservation 35 (s, v, mp)

50. Livsmedelskedjans klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ17 yrkandena 24-26.

Reservation 36 (s, v, mp)

51. Animalieproduktionens klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U322 yrkande 12, 2008/09:MJ18 yrkandena 6 och 7 samt 2008/09:MJ459 yrkande 4.

Reservation 37 (v, mp)

52. Skogsbrukets klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ325, 2008/09:MJ412, 2008/09:MJ464 och 2008/09:MJ466.

Reservation 38 (s)

53. EU:s naturvårdspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö289 yrkande 64.

54. Torv som biobränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ295, 2007/08:MJ351 och 2008/09:MJ254.

55. Lokalt och regionalt klimatarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ449 yrkande 12, 2008/09:Fö289 yrkande 35 och 2008/09:MJ17 yrkande 12.

Reservation 39 (s, v, mp)

56. Miljöanpassad offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 10.

57. Bred klimatforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ456.

58. Forskning om jordbruk och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ19 yrkande 25 och 2008/09:MJ459 yrkande 5.

Reservation 40 (s, v, mp)

59. Samordning av klimatforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 13.

60. IT och klimat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 21.

61. Klimattullar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ449 yrkande 8 och 2007/08:MJ454 yrkandena 1 och 2.

62. Utsläppsminskningar i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ449 yrkande 5 och 2008/09:MJ17 yrkandena 2 och 6.

Reservation 41 (s, v, mp)

63. Utsläpp i utvecklingsländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 1.

Reservation 42 (v, mp)

64. EU:s klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ17 yrkandena 9 och 10.

Reservation 43 (s, v, mp)

65. EU:s utsläppsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ18 yrkande 3, 2008/09:MJ459 yrkandena 1 och 25 samt 2008/09:MJ486 yrkande 3.

66. EU:s budget för klimatmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ18 yrkande 2.

Reservation 44 (v)

67. Handel med utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ449 yrkande 17, 2008/09:MJ16 yrkande 6 och 2008/09:MJ459 yrkandena 21-23.

Reservation 45 (s, v, mp)

68. Utsläppsrätter i transportsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T412 yrkande 3, 2007/08:MJ412 yrkande 2, 2008/09:Sk352 yrkande 8 och 2008/09:MJ459 yrkande 20.

Reservation 46 (s, v, mp)

69. Flexibla mekanismer, CDM m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ463 yrkande 10, 2008/09:MJ19 yrkande 4, 2008/09:MJ459 yrkande 28 och 2008/09:MJ486 yrkandena 2 och 4.

70. Myndighetsansvar för klimatanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkande 34, 2008/09:MJ17 yrkande 29 och 2008/09:MJ19 yrkande 28.

Reservation 47 (s, v, mp)

71. Finansiering av klimatanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ17 yrkandena 30 och 35.

Reservation 48 (s, v, mp)

72. Anslag för skydd mot naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkande 6 och 2008/09:MJ19 yrkande 29.

Reservation 49 (mp)

73. Kunskapsförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö289 yrkandena 36 och 55-57.

74. Kunskapsunderlag i hälsofrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ17 yrkande 40.

Reservation 50 (s, v, mp)

75. Miljöanalys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ17 yrkande 31 och 2008/09:MJ19 yrkande 31.

Reservation 51 (s, v, mp)

76. Anpassning inom skogsbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkande 14 och 2008/09:MJ17 yrkande 41.

Reservation 52 (s, v, mp)

77. Ekosystemens resiliens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 27.

Reservation 53 (mp)

78. Ändringar i plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ17 yrkandena 33, 34, 36 och 39 samt 2008/09:MJ19 yrkandena 32 och 33.

Reservation 54 (s, v, mp)

79. Förebyggande åtgärder mot översvämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkandena 8 och 24, 2008/09:MJ11 yrkande 35, 2008/09:MJ17 yrkande 32, 2008/09:MJ18 yrkande 18 i denna del och 2008/09:MJ19 yrkande 30.

Reservation 55 (s, v, mp)

80. Omprövning av vattendomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ17 yrkande 37 och 2008/09:MJ19 yrkande 34.

Reservation 56 (s, v, mp)

81. Markens infiltration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkandena 13 och 16 samt 2008/09:MJ17 yrkande 38.

Reservation 57 (s, v, mp)

82. Utgångspunkter för Sveriges agerande i de internationella förhandlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ463 yrkande 5 och 2008/09:MJ17 yrkandena 4, 5 och 7.

Reservation 58 (s, v, mp)

83. Utsläppsfördelning mellan människor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ449 yrkande 6 och 2007/08:MJ463 yrkande 6.

84. Utvinning av fossila bränslen i vissa områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ13 yrkande 33 och 2008/09:MJ19 yrkande 3.

Reservation 59 (v, mp)

85. Förbud mot prospektering efter fossila bränslen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 2.

Reservation 60 (mp)

86. Klimatbistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ18 yrkande 1 och 2008/09:MJ19 yrkande 5.

Reservation 61 (v, mp)

87. Kanalisering av klimatstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ19 yrkande 6.

Reservation 62 (mp)

88. Avskogningen i utvecklingsländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ17 yrkande 8.

Reservation 63 (s, v, mp)