Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU20

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 1 juni 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-06-01, 2023-06-13