Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2012

Beslut

Ja till ekonomiska vårpropositionen (FiU20)

Riksdagen sa ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i den ekonomiska vårpropositionen. Riksdagen menar att Sverige skaffat sig bättre förutsättningar att hantera finans- och skuldkrisen genom att värna starka offentliga finanser, förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och förbättra förutsättningarna för företagande och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Men Sveriges offentliga finanser är känsliga för förändringar i omvärlden och riskerna för en mer negativ ekonomisk utveckling är betydande, konstaterar riksdagen.

Riskbilden är mindre negativ än den som regeringen redovisade i höstens budgetproposition, men riksdagen anser i likhet med regeringen att det även i fortsättningen finns behov av goda säkerhetsmarginaler. Det måste finnas utrymme både att stötta sysselsättningen och att kunna hantera en betydligt besvärligare situation på de finansiella marknaderna.

Utrymmet för permanenta reformer är relativt begränsat. Riksdagen delar regeringens bedömning att utrymmet bör användas dels till åtgärder som motverkar att arbetslösheten biter sig fast, dels till vissa åtgärder som stärker ekonomins funktionssätt, förbättrar den ekonomiska standarden för utsatta grupper och förstärker välfärden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-29
Justering: 2012-06-07
Betänkande publicerat: 2012-06-12
Trycklov: 2012-06-11
Reservationer 4
Betänkande 2011/12:FiU20

Ja till ekonomiska vårpropositionen (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i den ekonomiska vårpropositionen. Utskottet menar att Sverige skaffat sig bättre förutsättningar att hantera finans- och skuldkrisen genom att värna starka offentliga finanser, förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och förbättra förutsättningarna för företagande och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Men Sveriges offentliga finanser är känsliga för förändringar i omvärlden och riskerna för en mer negativ ekonomisk utveckling är betydande, konstaterar utskottet.

Riskbilden är mindre negativ än den som regeringen redovisade i höstens budgetproposition, men utskottet anser i likhet med regeringen att det även i fortsättningen finns behov av goda säkerhetsmarginaler. Det måste finnas utrymme både att stötta sysselsättningen och att kunna hantera en betydligt besvärligare situation på de finansiella marknaderna.

Utrymmet för permanenta reformer är relativt begränsat. Utskottet delar regeringens bedömning att utrymmet bör användas dels till åtgärder som motverkar att arbetslösheten biter sig fast, dels till vissa åtgärder som stärker ekonomins funktionssätt, förbättrar den ekonomiska standarden för utsatta grupper och förstärker välfärden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-20
4

Beslut

Beslut: 2012-06-20
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:100 punkt 1 och avslår motionerna
2011/12:Fi15 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1-13,
2011/12:Fi16 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 1-30,
2011/12:Fi17 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-6,
2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S),
2011/12:Fi238 av Jasenko Omanovic (S) och
2011/12:Fi255 av Betty Malmberg och Anne Marie Brodén (båda M).

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP00214
FP20004
C20003
SD00181
V00181
KD17002
-0001
Totalt155995738

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:148 till handlingarna.