Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU22

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 juni 2020

Nästa händelse: Justering 28 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-28
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-05-29
bet 2019/20:UbU22
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-02
Debatt i kammaren: 2020-06-03
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03