Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB

Utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2015

Beslut

Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB (UU8)

I en skrivelse behandlar regeringen Riksrevisionens rapport om Swedfund, som innehåller en analys av finansieringen av bolaget och en uppföljning av den granskning som gjordes 2009. Riksrevisionen anser bland annat att regeringen borde ha övervägt olika sätt att finansiera Swedfunds verksamhet. Sedan granskningen 2009 har förbättringar skett men det återstår en del att göra, bland annat vad gäller att följa upp vilka effekter som Swedfunds verksamhet har gett. Regeringen betonar att man valt den finansiering som ska ge bäst förutsättningar för bolaget att arbeta mot sina mål. Regeringen har också påbörjat en genomgång av Swedfund.

Riksdagens utrikesutskott, som behandlat ärendet, anser att regeringens skrivelse ger mycket kortfattade beskrivningar av vilka åtgärder regeringen tänker vidta. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med information om åtgärder som görs utifrån Riksrevisionens rekommendationer. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2014/15:24 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-01-29, 2015-02-05

Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB (UU8)

I en skrivelse behandlar regeringen Riksrevisionens rapport om Swedfund, som innehåller en analys av finansieringen av bolaget och en uppföljning av den granskning som gjordes 2009. Riksrevisionen anser bland annat att regeringen borde ha övervägt olika sätt att finansiera Swedfunds verksamhet. Sedan granskningen 2009 har förbättringar skett men det återstår en del att göra, bland annat vad gäller att följa upp vilka effekter som Swedfunds verksamhet har gett. Regeringen betonar att man valt den finansiering som ska ge bäst förutsättningar för bolaget att arbeta mot sina mål. Regeringen har också påbörjat en genomgång av Swedfund.

Utrikesutskottet anser att regeringens skrivelse ger mycket kortfattade beskrivningar av vilka åtgärder regeringen tänker vidta. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med information om åtgärder som görs utifrån Riksrevisionens rekommendationer och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.