Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2014

Beslut

Utvärdering av Sveriges medlemskap i Arktiska rådet (UU14)

Riksrevisionen har granskat Sveriges medlemskap i Arktiska rådet. I Arktiska rådet ingår de fem nordiska länderna samt Kanada, Ryssland och USA, plus representanter från organisationer för urfolk i Arktis. Riksrevisionen menar bland annat att de prioriteringar regeringen har satt upp inte ger någon tydlig bild av inriktningen av regeringens klimatarbete i Arktiska rådet.

Regeringen har lämnat en skrivelse där man redogör för sin syn på Riksrevisionens rapport. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det bör säkerställas att prioriteringarna för arbetet i Arktiska rådet är öppna och tydliga. Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut, betonar att det är viktigt att regeringen är tydlig med Sveriges prioriteringar och regelbundet redovisar vilka resultat som uppnåtts. Det för att säkerställa att de resurser som finns används på ett effektivt sätt. Vidare ser utskottet positivt på det arbete regeringen gjort för att säkerställa att rekommendationer från rådet bedöms, prioriteras mellan och i relevanta fall genomförs i Sverige.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen 2013/14:50 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-01-30, 2014-02-06

Utvärdering av Sveriges medlemskap i Arktiska rådet (UU14)

Riksrevisionen har granskat Sveriges medlemskap i Arktiska rådet. I Arktiska rådet ingår de fem nordiska länderna samt Kanada, Ryssland och USA, plus representanter från organisationer för urfolk i Arktis. Riksrevisionen menar bland annat att de prioriteringar regeringen har satt upp inte ger någon tydlig bild av inriktningen av regeringens klimatarbete i Arktiska rådet.

Regeringen har lämnat en skrivelse där man redogör för sin syn på Riksrevisionens rapport. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det bör säkerställas att prioriteringarna för arbetet i Arktiska rådet är öppna och tydliga. Även utrikesutskottet betonar att det är viktigt att regeringen är tydlig med Sveriges prioriteringar och regelbundet redovisar vilka resultat som uppnåtts. Det för att säkerställa att de resurser som finns används på ett effektivt sätt. Vidare ser utskottet positivt på det arbete regeringen gjort för att säkerställa att rekommendationer från rådet bedöms, prioriteras mellan och i relevanta fall genomförs i Sverige.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.