Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2014

Beslut

Statens insatser på elmarknaden (NU9)

Riksrevisionen har granskat statens insatser på elmarknaden. Huvudfrågan för granskningen har varit om staten skapat förutsättningar för en väl fungerande överföring av el. Riksrevisionen har bland annat funnit brister i regeringens styrning av Affärsverket svenska kraftnät. Svenska kraftnät driver och förvaltar det svenska stamnätet för elöverföring.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport. I skrivelsen framkommer bland annat att regeringen delar Riksrevisionens bedömning att regeringen mer aktivt bör följa Svenska kraftnäts investeringar i stamnätet.

Näringsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, anser att regeringen i skrivelsen visar att det finns en hög medvetenhet om de utmaningar som finns på området. Utskottet konstaterar också att de insatser regeringen gjort och avser att göra vad gäller stamnätet kommer att bli mer omfattande och mer effektiva än tidigare.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika elmarknadspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-21
Justering: 2014-02-06
Betänkande publicerat: 2014-02-21
Trycklov: 2014-02-21
Reservationer 16
Betänkande 2013/14:NU9

Statens insatser på elmarknaden (NU9)

Riksrevisionen har granskat statens insatser på elmarknaden. Huvudfrågan för granskningen har varit om staten skapat förutsättningar för en väl fungerande överföring av el. Riksrevisionen har bland annat funnit brister i regeringens styrning av Affärsverket svenska kraftnät. Svenska kraftnät driver och förvaltar det svenska stamnätet för elöverföring.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport. I skrivelsen framkommer bland annat att regeringen delar Riksrevisionens bedömning att regeringen mer aktivt bör följa Svenska kraftnäts investeringar i stamnätet.

Näringsutskottet anser att regeringen i skrivelsen visar att det finns en hög medvetenhet om de utmaningar som finns på området. Utskottet konstaterar också att de insatser regeringen gjort och avser att göra vad gäller stamnätet kommer att bli mer omfattande och mer effektiva än tidigare. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika elmarknadspolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-06
4

Beslut

Beslut: 2014-03-06
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Staten på elmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N4 av Anna Hagwall (SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:N345 av Phia Andersson m.fl. (S) och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 34 och 39 samt
lägger skrivelse 2013/14:21 till handlingarna.

Reservation 1 (S, V)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M950012
MP22102
FP17007
C18005
SD00191
V01801
KD16003
Totalt1681071955

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Elcertifikatssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N222 yrkande 1, 2013/14:N322 yrkande 2, 2013/14:N337, 2013/14:N352 yrkandena 3 och 4, 2013/14:N356 och 2013/14:N425 yrkandena 16 och 17.

Reservation 4 (S, MP, V)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M950012
MP02302
FP17007
C18005
SD00191
V01801
KD16003
Totalt1461291955

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Nettodebitering av el

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N206 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:N208 av Christer Winbäck (FP),
2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 6,
2013/14:N262 av Matilda Ernkrans och Eva-Lena Jansson (båda S),
2013/14:N316 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2013/14:N321 av Josef Fransson (SD) yrkande 2,
2013/14:N376 av Louise Malmström och Thomas Strand (båda S) och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 36 och 37.

Reservation 6 (S, MP, V)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008824
M950012
MP20212
FP17007
C18005
SD01901
V00181
KD16003
Totalt1481912755

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Timmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N215 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 8 (MP)

5. Nätavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N206 yrkande 2 och 2013/14:N215 yrkande 4.

Reservation 9 (MP)

6. Anslutningskostnader för förnybar elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N222 yrkande 11 och 2013/14:N425 yrkande 21.

Reservation 10 (S, V)

7. Elnätsutbyggnad och tillståndsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N3 yrkande 3, 2013/14:N222 yrkande 10 och 2013/14:N425 yrkandena 41 och 42.

Reservation 11 (S, MP)
Reservation 12 (V)

8. Elområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N300, 2013/14:N407 och 2013/14:N425 yrkande 43.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (MP)
Reservation 15 (V)

9. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N3 yrkandena 1 och 2, 2013/14:N232 och 2013/14:N425 yrkande 35.

Reservation 16 (S)