Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2013

Beslut

Riksrevisionens granskning av Skatteverkets kontroll av företag (SkU21)

Skatteutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om Skatteverkets åtgärder för skattekontroll av företag. Skrivelsen baserar sig på en granskning som Riksrevisionen har gjort. Regeringen är nöjd med att Skatteverket arbetar mer förebyggande än tidigare. Regeringen anser att Riksrevisionens granskning är en viktig del i Skatteverkets arbete med att göra kontrollen mer effektiv. Riksdagen konstaterar att Skatteverket till stor del håller med Riksrevisionens om dess analys. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-21
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-04-04
Trycklov: 2013-04-04
Reservationer 1
Betänkande 2012/13:SkU21

Riksrevisionens granskning av Skatteverkets kontroll av företag (SkU21)

Skatteutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om Skatteverkets åtgärder för skattekontroll av företag. Skrivelsen baserar sig på en granskning som Riksrevisionen har gjort. Regeringen är nöjd med att Skatteverket arbetar mer förebyggande än tidigare. Regeringen anser att Riksrevisionens granskning är en viktig del i Skatteverkets arbete med att göra kontrollen mer effektiv. Utskottet konstaterar att Skatteverket till stor del håller med Riksrevisionens om dess analys. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-17
4

Beslut

Beslut: 2013-04-17
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk7 av Mats Pertoft m.fl. (MP) och
2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
lägger skrivelse 2012/13:48 till handlingarna.

Reservation 1 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M970010
MP12004
FP22002
C19004
SD19001
V18001
KD17002
Totalt193119037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag