Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod?

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2014

Beslut

Riksrevisionens granskning av patientperspektiv i vården (SoU8)

Riksrevisionen har granskat patientperspektiv i vården och nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården. Slutsatsen är att staten mer effektivt kan använda nationella riktlinjer som styrmedel för att främja en patientcentrerad och effektiv vård.

Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport. Socialutskottet konstaterar att regeringen har gett olika uppdrag inom området till Socialstyrelsen och Myndigheten för vårdanalys. Utskottet anser att riksdagen bör vänta in regeringens redovisning av dessa uppdrag. Riksdagen lade skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-01-16
Justering: 2014-02-06
Betänkande publicerat: 2014-02-14
Trycklov: 2014-02-14
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:SoU8

Alla beredningar i utskottet

2014-01-16, 2013-12-12

Riksrevisionens granskning av patientperspektiv i vården (SoU8)

Riksrevisionen har granskat patientperspektiv i vården och nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården. Slutsatsen är att staten mer effektivt kan använda nationella riktlinjer som styrmedel för att främja en patientcentrerad och effektiv vård.

Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport. Socialutskottet konstaterar att regeringen har gett olika uppdrag inom området till Socialstyrelsen och Myndigheten för vårdanalys. Utskottet anser att riksdagen bör vänta in regeringens redovisning av dessa uppdrag. Utskottet föreslår därför att riksdagen lägger skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-26
4

Beslut

Beslut: 2014-02-26
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 februari 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:23 till handlingarna.

2. Nationella riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S),
2013/14:So209 av Eva Flyborg (FP),
2013/14:So219 av Kristina Nilsson (S) yrkande 1,
2013/14:So222 av Caroline Helmersson Olsson (S),
2013/14:So225 av Hans Hoff (S),
2013/14:So227 av Hans Hoff (S),
2013/14:So268 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S),
2013/14:So279 av Louise Malmström (S),
2013/14:So312 av Gustav Nilsson (M),
2013/14:So326 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:So328 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:So329 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam (båda S) yrkandena 1, 2 och 4,
2013/14:So332 av Hillevi Larsson och Kerstin Nilsson (båda S) yrkande 2,
2013/14:So396 av Emma Henriksson och Désirée Pethrus (båda KD),
2013/14:So417 av Kerstin Nilsson och Hillevi Larsson (båda S),
2013/14:So462 av Per Ramhorn (SD),
2013/14:So478 av Gunnar Axén och Finn Bengtsson (båda M),
2013/14:So515 av Anna Wallén (S),
2013/14:So516 av Mikael Oscarsson (KD),
2013/14:So537 av Maria Lundqvist-Brömster (FP),
2013/14:So596 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),
2013/14:So642 av Marie Granlund och Agneta Gille (båda S),
2013/14:So643 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:So650 av Carina Ohlsson m.fl. (S) och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP00205
FP20004
C19004
SD00191
V00172
KD16003
Totalt151965646

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag