Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2021

Beslut

Granskning av effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter (JuU20)

Riksrevisionen har granskat effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter under perioden 2015-2018. Granskningen visar att variationen är stor och att vissa anstalter har större förbättringspotential än andra. I genomsnitt bedömer Riksrevisionen att det finns utrymme för en resurseffektivisering med upp till 20 procent.

Riksrevisionens analys är att större och färre anstalter skulle gynna effektiviteten och rekommenderar därför Kriminalvården att fortsätta att arbeta i den riktningen. Kriminalvården rekommenderas också att utveckla rutiner för datainsamling som gör det lättare att följa upp effektiviteten.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning. I enlighet med regeringen anser riksdagen att granskningen bidrar med nyttig kunskap inför vidare arbete med att effektivisera anstalterna. Dock bedömer riksdagen, precis som regeringen, att tidsperioden efter 2018 i högre grad borde ha vägts in i analysen. Regeringen bedömer vidare att större anstalter har förutsättningar att vara mer resurseffektiva men att Riksrevisionen har överskattat de möjliga kostnadsbesparingar som en fullskalig stordrift skulle kunna ge. Riksdagen delar även den bedömningen.

Riksdagen sa nej till olika motionsförslag inom området och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-11
Justering: 2021-03-25
Trycklov: 2021-03-26
Reservationer 6
Betänkande 2020/21:JuU20

Alla beredningar i utskottet

2021-03-11, 2021-02-25

Granskning av effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter (JuU20)

Riksrevisionen har granskat effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter under perioden 2015-2018. Granskningen visar att variationen är stor och att vissa anstalter har större förbättringspotential än andra. I genomsnitt bedömer Riksrevisionen att det finns utrymme för en resurseffektivisering med upp till 20 procent.

Riksrevisionens analys är att större och färre anstalter skulle gynna effektiviteten och rekommenderar därför Kriminalvården att fortsätta att arbeta i den riktningen. Kriminalvården rekommenderas också att utveckla rutiner för datainsamling som gör det lättare att följa upp effektiviteten.

Justitieutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning. I enlighet med regeringen anser utskottet att granskningen bidrar med nyttig kunskap inför vidare arbete med att effektivisera anstalterna. Dock bedömer utskottet, precis som regeringen, att tidsperioden efter 2018 i högre grad borde ha vägts in i analysen. Regeringen bedömer vidare att större anstalter har förutsättningar att vara mer resurseffektiva men att Riksrevisionen har överskattat de möjliga kostnadsbesparingar som en fullskalig stordrift skulle kunna ge. Utskottet delar även den bedömningen

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till olika motionsförslag inom området och lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-06
Debatt i kammaren: 2021-04-07
4

Beslut

Beslut: 2021-04-07
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Effektiviteten inom Kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1148 av Jan Ericson (M),

2020/21:3848 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

2020/21:3851 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 2 1 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 35 20 0 294


2. Kriminalvårdens kapacitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3303 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

2020/21:3848 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, SD, KD)

3. Kriminalvårdens övriga verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3851 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, KD, L)

4. Kriminalvårdens lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3850 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


5. Utredning om närhetsprincipen och stordriftsfördelar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3850 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (M, SD)

6. Utredningen En effektiv och flexibel kriminalvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 17 och

2020/21:3855 av Andreas Carlson m.fl. (KD).

Reservation 6 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


7. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:62 till handlingarna.