Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel (NU8)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel. Regeringen anser att den har vidtagit åtgärder i linje med flera av Riksrevisionens rekommendationer.

Riksdagens näringsutskott välkomnar Riksrevisionens granskning och kommenterar särskilt det så kallade anslagssparandet, uppföljningen av regionala projektmedel och ansvarsfördelningen inom förvaltningen. När det gäller anslagssparandet anser näringsutskottet, precis som regeringen, att den nuvarande ordningen inte behöver ändras. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel (NU8)

Näringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel. Regeringen anser att den har vidtagit åtgärder i linje med flera av Riksrevisionens rekommendationer.

Näringsutskottet välkomnar Riksrevisionens granskning och kommenterar särskilt det så kallade anslagssparandet, uppföljningen av regionala projektmedel och ansvarsfördelningen inom förvaltningen. När det gäller anslagssparandet anser näringsutskottet, precis som regeringen, att den nuvarande ordningen inte behöver ändras. Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.